JEWELLERY
STORE
Điều khiến 19.Gems vui nhất là sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người. Chúng tôi rất tự hào các sản phẩm Trang Sức Vàng, Bạc – Đá Thiên Nhiên đều từ nguyên liệu tự nhiên.

SẢN PHẨM MỚI

Nhẫn LALIA

12.680.000 

Nhẫn DORIS

9.280.000 

Nhẫn ORIANA

13.860.000 
Close

Nhẫn VINTAGE

3.880.000 

Nhẫn EYE

5.680.000 

Nhẫn MABEL

6.280.000 
Close

Nhẫn DEEP GREEN

6.800.000 
Close

Nhẫn LIGHTNING MINIMAL

3.380.000 
Close

Nhẫn GREEN

3.850.000 

Nhẫn LISIE

6.680.000